מדיניות פרטיות

במסגרת ההרשמה לאתר נידרש המשתמש למסור מידע אישי כדוגמת שם פרטי ושם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, מס' טלפון, כתובת או כל מידע אחר.

במידה וכתובת המייל נמסרה, ניתן בכך אישור לשלוח אליך מפעם לפעם בדואר אלקטרוני מידע שיווקי ופרסומי. המידע ישלח אליך רק אם נתת הסכמה מוקדמת לכך. בכל עת ניתן לבטל זאת.

טבעקום מתחייבת לא להעביר מידע אישי לשימושו של צד ג'.

החברה עשויה לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש ברשת, וזאת לצורך שיפור שירותי החברה  והאתר, לצורך פרסום ממוקד או לצורך מסחרי אחר בכפוף לחוק.

אבטחת מידע- האתר יעמוד בכל דרישות אבטחת המידע על מנת להגן על המידע האישי של המשתמשים באתר.

האתר לא יישא באחריות כלשהי לווירוסים, תקלות או כל גורם אחר אשר עלול להפריע, לפגום בשירותי האתר, מערכת המחשב או בתשתית המשתמש.